top of page

OM MINA MÅLNINGAR

Jag intresserar mig för sökandet efter mening. Jag letar efter betydelse, mening och mönster i allt jag ser. Det är en reflex - jag är den meningssökande människan.  

I mina verk vill jag ge sökandet motstånd och utvidga mina bildrum. Hamna på okänd ort.  Gestaltningen av det verkliga sätts på undantag och jag strävar mot det som inte är uppenbart. 

I min arbetsprocess växlar jag mellan Målaren eller Upptäckaren som använder färg och form som verktyg, och Betraktaren.  Det är ett sätt att förflytta mig mot det outforskade.  Plötsligt finner jag något; en balans, en jämvikt, ett gnissel, en retning eller en rörelse som berättar något. Som slår an i min osägbara bildvärld, bortom orden.

Det blir bra när det självklara infinner sig. Bilden som funkar. Som känns i mig. Den bild som med kulörer, former, linjer, rytm och ljus bygger ett verk, som trots sin tvådimensionella yta, känns som ett rum att kliva in i, en händelse eller en egen entitet.   

I verken finns spår av känslominnen, kinetiska minnen och stämningar. 

Om tid ges, om betraktaren tar sig tid, finns här något att vara i.

 

Här hittar jag hem i det nya och okända.

 

Välkommen.

 

Lisa  M Jirlow

Glen Fender,  2020

bottom of page